קבוצות הפייסבוק שלנו

מוזמנים להצטרף לקבוצות הפייסבוק שלנו. הרשימה מתעדכנת כאשר קבוצות חדשות נפתחות.

עם כיפה על המפה בעולם קבוצת הפייסבוק

עם כיפה על המפה – בעולם

קבוצה כללית למטיילים דתיים ושומרי כשרות ליעדים שונים בעולם.

רומא לדתיים ושומרי כשרות 🍕 – עם כיפה על המפה

קבוצה למטיילים דתיים ושומרי כשרות הנוסעים לרומא וסביבתה.

ניו יורק לדתיים ושומרי כשרות 🗽 עם כיפה על המפה

קבוצה למטיילים דתיים ושומרי כשרות הנוסעים לניו יורק וסביבתה.

Scroll to Top